Adviseer en beoordeel het bestuur van jouw pensioenfonds

Stel je kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan

Uitnodiging kandidaatstelling

Op 1 juli 2022 loopt de vierjarige zittingstermijn van de huidige werknemers- en pensioengerechtigdenleden van het Verantwoordingsorgaan af. We zijn daarom op zoek naar nieuwe - en zeker ook jonge en vrouwelijke - leden voor het Verantwoordingsorgaan of kortweg 'VO'. We vertellen je er graag meer over en nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen.

Over het Verantwoordingsorgaan

Allereerst zitten er in totaal 9 leden in het VO. Er zijn 3 zetels voor vertegenwoordigers van de werkgever, 3 voor de werknemers en 3 voor de pensioengerechtigden. Samen adviseren en beoordelen ze het beleid van het bestuur. Het VO houdt toezicht op het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het te voeren beleid. Deze taken zijn vastgelegd in de Pensioenwet. In het document Kandidaatstelling Verantwoordingsorgaan lees je er meer over.

Waar moet je aan voldoen?

Als je bestuurlijke ervaring hebt, dan is dat handig. Dat geldt ook voor pensioenkennis, maar dat is zeker niet vereist. Alle leden van het Verantwoordingsorgaan krijgen onder meer een pensioenopleiding aangeboden. Verder zijn er algemene vereisten en competenties waar we naar kijken. Met het oog op de benodigde diversiteit in de samenstelling van het VO, willen we zeker ook jonge en vrouwelijke kandidaten aanmoedigen om zich kandidaat te stellen.

Qua tijdsbeslag moet je rekening houden met zo'n 2 dagen per maand en verder ontvang je een vaste onkostenvergoeding. Meer hierover lees je in het toelichtende document Kandidaatstelling Verantwoordingsorgaan.

Reageer voor 21 april 2022

Heb jij interesse en wil je de werknemers of pensioengerechtigden vertegenwoordigen? We nodigen je dan van harte uit om je voor 21 april 2022 kandidaat te stellen.

Zijn er meer kandidaten die aan de eisen voldoen, dan volgen verkiezingen. Benoeming vindt plaats door het bestuur. Dit staat beschreven in het verkiezingsreglement.

Hieronder is bij 'Procedure' het tijdspad van kandidaatstelling tot benoeming schematisch weergegeven. Lees daarna vooral ook verder hoe je je kandidaat kunt stellen.

We kijken uit naar je reactie en waarderen je betrokkenheid bij jouw pensioenfonds!

Hoe stel je je kandidaat?

Je kunt tot 21 april 2022 jouw interesse kenbaar maken bij Suzanne van Kooten, de voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds TNO. Mail jouw brief met cv en handtekeningenlijst naar info@pftno.nl of stuur het per post naar Postbus 7018, 2280 KA Rijswijk. Je kunt ook het formulier hiernaast gebruiken; bijlagen kun je dan toevoegen door een link toe te voegen naar bijvoorbeeld Googledocs of WeTransfer.

Zorg dus ook dat je een handtekeningenlijst toevoegt waaruit ondersteuning van je kandidaatstelling blijkt. Deze lijst dient door ten minste 10 met naam genoemde werknemers of pensioengerechtigde collega’s te worden ondertekend. Voor een kandidaat die voorgedragen wordt door de vereniging van gepensioneerden eTNOs is geen handtekeningenlijst nodig.

Heb je vragen?

Voor meer informatie over de kandidaatstelling en het Verantwoordingsorgaan kun je contact opnemen met Kostijn van Gerven of Hans Veltman (directie Pensioenfonds TNO) via telefoonnummer 070 - 413 86 02 of gebruik dit formulier. Verder staat meer informatie over het fonds op de site.

Procedure